Книгоиздаване

Книгоиздаване

Издаване на художествена, учебнопомощна, справочна, техническа, научна и научнопопулярна литература.

Създаване на илюстрации – рисунки, фотографии, диаграми, таблици, чертежи.

Графично оформление и редактиране

Предпечатна подготовка и печат на единични бройки, малки, средни и големи тиражи
Книговезки обработки

Как да ни намерите

Телефон:

Viber:

0885/956 866