Графичен дизайн

Графичен дизайн

Запознаване

Графичният дизайн е съвместен процес между клиент и дизайнер. С него се цели да се предаде точно определено послание до дадена целева аудитория. Терминът “графичен дизайн” може също да се отнася за редица художествени дисциплини, които се фокусират върху визуалната комуникация и презентация. В графичния дизайн се използват различни методи за комбиниране на думи, символи и изображения, за да се създаде визуално представяне на идеи и послания. Графичният дизайнер може да използва типография, визуални изкуства и техники за оформяне на страници, за да създаде крайния продукт. Графичният дизайн често се отнася и до двата процеса: създаване на посланието и създаване на крайния продукт.

Как да ни намерите

Телефон:

Viber:

0885/956 866